Usluge

OSNOVNE USLUGE

PRUŽANJE OSNOVNIH INFORMACIJA O:

 • Procesu investiranja

  • pokretanje biznisa,
  • proces dobivanja dozvola,
  • registraciju imovine,
  • uknjižbu vlasništva,
  • pristup finansijama,
  • zaštitu ulagača,
  • plaćanje poreza,
  • prekogranično trgovanje,
  • rješavanje insolventnosti,
  • raspoloživost radne snage, itd.
 • Uspostavljanju poslovne saradnje

  • relevantne poslovne i tržišne informacije,
  • specifične informacije vezane za određene sektore,
  • informacije o propisima i zakonima, itd.

Odgovaramo na Vaš upit u roku od 24h!

USLUGE ZA POSLOVNU BH DIJASPORU

1. USLUGE PODRŠKE PRI INVESTIRANJU

 • Istraživanje tržišta

  U procesu razmatranja investicijske lokacije nudimo uslugu istraživanja tržišta primjenom različitih metoda analize tržišta i tržišnih prilika poput SWOT i PEST analize, analizu trendova, uslova (društvenih, ekonomskih, ekoloških i tehnoloških). Ova usluga uključuje i analizu političko-pravnog okruženja (propise i zakone u vezi dozvola, patenata, ekoloških pravila, legislative iz različitih oblasti poslovanja), ekonomskog okruženja, tehnološkog okruženja i konkurencije te načina na koji ona utiču na poslovanje i rast investicije. Na ovaj način klijetima nudimo potrebnu pomoć u sagledavanju pozicije i mogućnosti na tržištu na osnovu koje će, uz studiju izvodljivosti, moći odlučiti da li da krenu u realizaciju investicije ili ne.

 • Studije izvodljivosti

  Ovu uslugu nudimo potencijalnim investitorima u cilju donošenja racionalne, profitabilne i politički korektne investicione odluke. Dobra studija izvodljivosti zahtjeva sistematski pregled svih ključnih parametara i predstavljanje analize u prihvatljivoj formi. Ovaj dokument kreiramo prije razrade projekta, upravo zato što se bavi ključnim pitanjem: Zašto projekat treba/ne treba da se realizuje? Sadržaj studije zavisi od projekta i situacije, ali neki elementi su zajednički za sve studije, a to je opća analiza, tehnička, ekonomska, ekološka, pravna, finansijska i slično. Dobra studija pojašnjava rizike i povrat investicije projekta odnosno smanjuje rizik od neuspjeha i omogućava upoređivanje različitih potencijalnih projektnih investicija i donošenje odluke na bazi argumenata

 • Podrška u pronalaženju adekvatne lokacije

  Jedno od bitnih pitanja investitorima je lokacija investicije. Kako bi se identifikovala adekvatna lokacija potrebno je izdvojiti mnogo vremena što investitori često nisu u mogućnosti, jer iziskuje fizičko prisustvo u BiH. Centar nudi slijedeće usluge: 1) pronalazak adekvatnog zemljišta, 2) pronalazak adekvatnog kancelarijskog prostora, 3) pronalazak adekvatne virtuelne kancelarije. (Virtuelna kancelarija uključuje dobijanje adrese sjedišta firme i upravljanje poštom, tj. primanje i prosljeđivanje pošte, uz dodatne opcije iznajmljivanja radnog stola i sale za sastanke, po potrebi kod neke od kompanija koje nude ove vrste usluga).

 • Organizacija posjeta

  Centar nudi uslugu organizacije posjeta investitora uz preuzimanje kompletne organizacije, uključujući: 1) kreiranje plana obilaska, 2) komunikaciju sa svim uključenim stranama u programu, 3) kreiranje info paketa za investitore koji, između ostalog, sadrži sveobuhvatne informacije o lokacijama/kompanijama/institucijama koje će se posjetiti u sklopu posjete, 4) definisanje logističkih detalja (prijevoz, smještaj, hrana, boravišne dozvole, itd.), 5) planiranje slobodnog vremena investitorima u sklopu posjete. Svakako da su posjete, a posebno prva posjeta, ključne za eventualnu realizaciju investicije. Iz tog razloga, Centar se brine o dobrom i pravovremenom  planiranju jer je ono ključ uspješne posjete, što  na kraju ostavlja dobar utisak te pospješuje mogućnost ulaganja.

 • Podrška pri registraciji preduzeća i dobijanju ostalih dozvola potrebnih za rad

  U cilju što bezbolnijeg procesa registracije preduzeća, koji predstavlja usko grlo pri ulaganju u BiH jer zahtjeva mnogo vremena i truda, Centar nudi usluge registracije preduzeća, te usluge dobijanja neophodnih dozvola potrebnih za rad. Dakle, investitori iz inostranstva šalju neophodne podatke te se njihovo prisustvo zahtjeva samo prilikom ovjere dokumenata. Koraci u ovom postupku su: 1) Slanje neophodnih podataka iz inostranstva, 2) Kontaktiranje investitora sa potvrdom da li su dostavljeni podaci dovoljni za pripremu dokumentacije, 3) Dogovaranje vremena i mjesta za ovjeru dokumentacije, 4) Predavanje dokumentacije u relevantne institucije te praćenje postupka do završetka osnivanja  i 5) Obavještavanje investitora nakon završetka postupka.

2. USLUGE POSLOVNOG POVEZIVANJA

 • Organizacija poslovnih skupova

  Matična organizacija Naša perspektiva“ već niz godina organizuje Biznis forum bh.dijaspore – BHdiaFor, najveći poslovni skup sa dijasporom u Evropi. Skup se svake godine organizuje u drugom gradu BiH, okuplja oko 150 privrednika iz BiH i inostranstva, te se fokusira na promociju sektora najinteresantnijih za ulaganje (IT sektor, sektori energije, turizma, metalne industrije, drvoprerade, itd.). Uz registraciju učesnici popunjavaju obrazac za Investiranje i uspostavljanje poslovne saradnje te se prije, za vrijeme i nakon skupa nastoji skopiti željena poslovna saradnja (ili investicija), uz posredovanje organizatora skupa. U godinama koje slijede, „Naša perspektiva“ će nastaviti organizovati slične skupove, dok će Centar biti zadužen za realizaciju investicija i poslovno povezivanje.

 • Organizacija B2B sastanaka/posjeta

  Nakon što Centar prema upitu kompanije iz inostranstva identifikuje potencijalnog partnera ili partnere u BiH, te predstavnici kompanije iz inostranstava iskažu interes za posjetom, Centar, slično kao i kod organizacije posjeta za investitore, nudi uslugu cjelokupne organizacije posjete, uključujući: 1) kreiranje plana obilaska, 2) komunikaciju sa svim uključenim stranama u programu, 3) kreiranje info paketa koji, između ostalog, sadrži sveobuhvatne informacije o kompanijama sa kojima će se održati sastanak, 4) definisanje logističkih detalja (prijevoz, smještaj, hrana, boravišne dozvole, itd.), 5) planiranje slobodnog vremena u sklopu posjete.

 • Organizacija učešća na sajmovima/stručnim skupovima u BiH i regionu

  U cilju lakšeg povezivanja kompanija iz inostranstva sa domaćim privrednicima, Centar će nuditi uslugu organizacije učešća kompanija iz inostranstva na raznim sajmovima i poslovnim skupovima što uključuje:

  • zakup mjesta/štanda,
  • zakazivanje i organizacija sastanaka sa učesnicima/posjetiteljima sajma/skupa,
  • komunikaciju sa svim uključenim stranama,
  • kreiranje info paketa koji, između ostalog, sadrži sveobuhvatne informacije o kompanijama sa kojima će se održati sastanak,
  • definisanje logističkih detalja (prijevoz, smještaj, hrana, boravišne dozvole, itd.),
  • planiranje slobodnog vremena u sklopu posjete.

3. USLUGE POSLOVNOG PLANIRANJA I SAVJETOVANJA

Centar kroz ovu vrstu usluga poslovnoj dijaspori pruža aktivnu pomoć u izradi strateških dokumenata poslovnog planiranja kroz izradu: 1) razvojnih strategija, 2) poslovnih planova, 3) marketinških i komunikacijskih planova.  Također, a u saglasnosti sa klijentima, moguće je preuzimanje implementacije jednog dijela aktivnosti definisanim u ovim dokumentima od strane Centra.

Usluge poslovnog savjetovanja se odnose na  razne vrste savjetovanja kao što je: 1) unapređenje korporativnog upravljanja (struktura i procese za vođenje i kontrolu privrednih društava), 2) proces komercijalizacija (novih) proizvoda, 3) upravljanje promjenama i transformacioni procesi, 4) redukcija troškova i optimizacija, 5) neophodna stručna pomoć pri apliciranju na bespovratna sredstva, itd..

USLUGE DOMAĆIM PREDUZEĆIMA

 • Usluge tržišnog povezivanja domaćim privrednicima

  Centar nudi sljedeće usluge tržišnog povezivanja domaćim preduzećima:

  • Organizacija poslovnih skupova
  • Organizacija B2B sastanaka/posjeta
  • Organizacija učešća na sajmovima/stručnim skupovima u BiH i inostranstvu
 • Usluge poslovnog planiranja i savjetovanja

  Centar domaćim preduzećima pomaže kroz istraživanje tržišta, analizu konkurencije, pozicioniranje na izvoznim tržištima, kalkulaciju izvozne cijene, izbor kanala distribucije, te prilikom  komunikacije sa potencijalnim kupcima. Konkretno, Centar kroz ovu vrstu usluga domaćim privrednicima pruža aktivnu pomoć u izradi:

  • razvojnih strategija,
  • poslovnih planova,
  • marketing i komunikacijskih planova.

   

  Usluge poslovnog savjetovanja se odnose na  savjetovanje u oblastima:

  • unapređenja poslovnog upravljanja
  • proces komercijalizacije (novih) proizvoda,
  • upravljanje promjenama i transformacioni procesi,
  • redukcija troškova i optimizacija,
  • neophodna stručna pomoć pri apliciranju na bespovratna sredstva, itd..

  U saglasnosti sa klijentima, moguće je preuzimanje implementacije jednog dijela aktivnosti definisanih u toku poslovnog planiranja i savjetovanja.