O diaspora biznis centru

Biznis centar bh. dijaspore – Diaspora Business Center (Centar) djeluje u sklopu Grupacije ‘Naša perspektiva’ koja od 2010. godine intenzivno radi na aktiviranju finansijskih i drugih resursa bh. dijaspore u cilju razvoja Bosne i Hercegovine (BiH).

Centar, djelujući po principu one-stop-shopa, pruža različite usluge na jednom mjestu i svu neophodnu podršku:

  • poslovnoj bh. dijaspori u cilju lakšeg ulaganja te uspostavljanja poslovne saradnje u BiH,
  • postojećim investitorima, članovima zajednice bh. dijaspore, u cilju daljeg razvoja njihovog poslovanja, ali i
  • domaćim privrednicima kroz širenje njihovog poslovanja na strana tržišta, povezujući ih sa kompanijama u inostranstvu čiji su vlasnici ili u kojima rade članovi zajednice bh. dijaspore.
VIZIJA

Centar je nezaobilazna tačka poslovnoj dijaspori pri uspostavljanju i širenju poslovanja unutar Bosne i Hercegovine te bitna tačka domaćim privrednicima pri širenju poslovanja u saradnji sa poslovnom dijasporom.

MISIJA

Graditi povjerenje između dijaspore i BiH te putem inovativnih i visokokvalitetnih usluga pružiti podršku poslovnoj dijaspori pri uspostavljanju i širenju poslovanja unutar BiH te domaćim privrednicima pri širenju poslovanja u saradnji sa poslovnom dijasporom.

Strateški ciljevi
  1. Aktivirati finansijske resurse bh. dijaspore u cilju razvoja BiH kroz realizaciju investicija i poslovnog povezivanja
  2. Poboljšati tržišnu održivost i konkurentnost domaćim preduzećima kroz saradnju sa poslovnom dijasporom
  3. Pozicionirati Centar kao nezaobilaznu tačku poslovnoj dijaspori, te bitnu tačku domaćim privrednicima u razvoju