O bh.dijaspori

Procjenjuje se da oko 2 miliona Bosanaca i Hercegovaca (uključujući i druge i treće generacije iseljenika) živi izvan BiH, što čini otprilike 50% njenog ukupnog stanovništva. Na osnovu ovih brojki, BiH je prva u Evropi i sedma u svijetu po obimu migranata u odnosu na sveukupni broj stanovništva.

Osim brojnosti, dijaspora je važna i zbog priliva finansijskog kapitala u zemlju. Dijaspora direktnim ili indirektnim kanalima učestvuje preko 1/3 u ukupnom BDP-u što ukazuje na to da ista već godinama održava bh. ekonomiju od potpunog kolapsa. Međutim, u narednim godinama, kako se očekuje smanjanje novčanih doznaka, biće sve važnije aktivirati finansijske resurse dijaspore u cilju lakšeg investiranja te uspostvljanja poslovne saradnje u zemlji porijekla, i upravo je ovo osnovni cilj Biznis centra bh. dijaspore.

Dijaspora se do sada dokazala i kao bitan ulagač u zemlju porijekla i neke od najznačajnijih investicija u BiH realizirane su od strane, ili uz pomoć članova zajednice dijaspore. Međutim, neophodno je istaći da razvojni potencijal za ovu grupu i dalje uglavnom ostaje neiskorišten, pogotovo kada je riječ o stimulisanju investicija i poslovne saradnje sa bh.dijasporom, sa čim se propuštaju mogućnosti značajnog uticaja na ekonomski rast i razvoj BiH.