NEWS
June 29, 2016

Olakšano poslovanje dijaspori u BiH

OSNOVAN BIZNIS CENTAR BH. DIJASPORE (SARAJEVO, 29. juni, 2016) Biznis centar bh. dijaspore (Centar), koji djeluje po principu one-stop shopa, je zvanično osnovan u srijedu 29.